Vitenskapelig forskningskommunikasjon

Kontaktperson: Nina N. Anda

Studiepoeng: 2 stp

Lokal kursside

Søknadsfrist: 1. desember 2018 (eksterne søkere), 1. februar 2019 (UiT søkere).

Published Nov. 22, 2017 11:36 AM - Last modified Nov. 7, 2018 1:49 PM