Vitenskapelig forskningskommunikasjon

Kontaktperson: Nina N. Anda

Studiepoeng: 2 stp

Lokal kursside

Søknadsfrist: 1. desember 2017 (eksterne søkere), 1. februar 2018 (UiT søkere).

Published Nov. 22, 2017 11:36 AM - Last modified Nov. 22, 2017 1:16 PM